2018-03-12

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kodeks postępowania administracyjnego umożliwia złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ministerstwo uruchomiło taką skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki: /MPIT/SkrytkaESP. Złożenie podania do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii możliwe jest jedynie w przypadku posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, znajdujący się na informatycznym nośniku danych, możesz również dostarczyć w godzinach pracy urzędu (8.15 - 16.15) do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kancelaria znajduje się w pokoju 13 przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

 

Akceptujemy doręczenie dokumentów na płytach CD-ROM oraz formaty dostarczanych danych wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 326 KB (PDF).

 

Jeżeli chcesz przekazać więcej niż jeden plik, umieść spakowane pliki w jednym z poniższych formatów: .zip - ZIP file format, .tar - Tape Archiver, .gz (.gzip) - GZIP file format, .7Z - 7-Zip file format.

 

Nośniki lub dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Załączniki

  formaty_dokumentow_...onicznych.pdf 326,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się